<% set conn = server.createobject("ADODB.connection") conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.mappath("/mdb/susaa.mdb") %> Suså Huset - Projekter - Rækkehuse
IN2FOCUS
Suså Huset

Forside Kontakt Sitemap

PROJEKTER

Suså Husets Dobbelthuse

Dobbelthus:

Klik på billedet til venstre og læs mere om vores dobbelthuse
Suså Husets villaer

Villa:

Klik på billedet til venstre og læs mere om Villaer
Suså Husets tilbygninger

Tilbygninger:

Klik på billedet til venstre og læs mere om hvad vi kan tilbyde.
Udlejning
<% SQL="SELECT * FROM udlejning ORDER BY hus ASC" set RSdata=conn.Execute(SQL) if not RSdata.eof then grundplan=RSdata("grundplan") hus=RSdata("hus") while not RSdata.eof %> <% RSdata.movenext wend else hus="" grundplan="img/tom.gif" %> <% end if %>
Hus:
<%=RSdata("hus")%>
Adresse:
<%=RSdata("adresse")%>
Pris:
<%=RSdata("pris")%>,- kr. mdr. ekskl. forbrug
Andet: <%=Replace(RSdata("bemaerkning"),vbCrLf,"
")%>
Grundplan: ','<%=RSdata("hus")%>')" href="#">Klik her for at se grundplan >>
Ingen huse til udlejning
Grundplan for <%=hus%>
Klik på grundplan for at se den i stor.
Klik her og se alle huse der er til salg.
Klik og se fotos af Suså Husene

Galleri

Suså Huset | Troldehøjen 15 | 4700 Næstved | Tel: 40 60 40 39 | E-mail: susaahuset@susaahuset.dk

<% RSdata.close set RSdata=nothing conn.close set conn=nothing %>